Yliopisto saapuu kaupunkiin

Lahti näyttäytyy tulevaisuudessa meidän omille lapsillemme paljon houkuttelevampana paikkana jäädä asumaan ja tekemään työuraa korkeakoulutustaan hyödyntäen. Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat neuvottelujen jälkeen päässeet sopuun yhdistymisestä. LAMK on liittymässä LUT-konserniin. Tämä sopimus on loistava asia Lahdelle. Yhdistymisen myötä Lahdessa on alkamassa vuosittain 80 diplomi-insinöörin ja 40 kauppatieteen opiskelijan korkeakouluopinnot. Lahdella on…

Koululuokka tarvitsee työrauhan

Työrauhaongelmat yksittäisessä ryhmässä ovat kasvaneet ja oppimistulosten heikentyminen on väistämätön tosiasia, minkä PISA-tulokset osoittavat. Viime vuosina on julkaistu suomalaisten yliopistojen tekemiä tutkimuksia siitä, kuinka ryhmäkoolla ei ole merkitystä oppimistuloksiin peruskoulussa. Tutkimuksissa kuitenkin todetaan, että pienempi ryhmäkoko ei ole oppimista haittaava tekijä, mutta tilastollisesti se ei näytä hyödyttävän oppimistuloksia. Oppilaan koulumenestyksen suurin yksittäinen selittävä tekijä löytyy…

Suuri muutos kunnissa

Sivistystoimialasta tulee kaupungin suurin hallinnonala. Sosiaali- ja terveydenhuollon (Sote) palvelurakenteen uudistus on siirtämässä ison osan kuntapäättäjien tehtävistä pois kunnan vastuulta maakunnalle vuoden 2019 alusta. Päijät-Häme on ollut tässä kehityksessä eturintamassa ja Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) vastaa jo nyt lahtelaisten Sote-palveluiden tuottamisesta. Muuttuneen tilanteen seurauksena Lahdessakin yli puolet kaupungin budjetista siirtyy pois kaupunginvaltuuston päätäntävallasta, minkä johdosta sivistystoimialasta…

”Globalisaatio vie työpaikat jo työttömiltäkin”

Globalisaatiota ei saa päästää etenemään monikansallisten yritysten etuja ajaen vaan koko ihmiskunnan edun mukaisesti. Otsikon mukainen uutinen on julkaistu Helsingin Sanomissa 28.1.2008. Uutinen on kohta 10 vuotta vanha, mutta otsikon esiin tuoma ajatusmaailma ei ole väistynyt. Osa ihmisistä näkee globalisaation yhä edelleen uhkaavana ja torjuttavana asiana. Globalisaation taloudellinen näkökulma hallitsee julkista keskustelua. Tämä on selvää,…

Populismin uhkaava nousu

Populistinen puhe on usein tunteisiin vetoavaa ja karismaattisen henkilön esittämänä se on suorastaan huumaavaa. Minua huolestuttaa se, miten populistiset ehdokkaat ovat viime vuosina saaneet yhä enemmän ääniä vaaleissa. Tällaiset henkilöt yksinkertaistavat asioita vahvistaakseen omaa sanomaansa ainoana totuutena. Populistinen puhe on usein tunteisiin vetoavaa ja karismaattisen henkilön esittämänä se on suorastaan huumaavaa. Kuuntelija tulee helposti harhaanjohdetuksi.…

Miksi kokoomus?

Kokoomuksen ohjelmassa minua kiehtoo erityisesti sivistyksen ja tieteen sekä uudistumishalun korostaminen. Miksi sitten valitsin Kokoomuksen puolueekseni? Suomen tämän hetkinen puoluepoliittinen tilanne tarjoaa politiikasta kiinnostuneelle useita vaihtoehtoja puolueen valintaan. Omasta näkökulmastani katsottuna jokaisen puolueen ohjelmista löytyy hyviä puolia mutta myös puolia, jotka haluaisi muuttaa toiseen suuntaan. Kokoomus tuntuu kuitenkin ehdottomasti omimmalta puolueelta minulle. Kokoomuksen harjoittamasta valtakunnan…