VAALITEEMAT 2021

Päivitetty 6.2.2021

1.  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen on tehtävä enemmän.

Korkea koulutustaso on pienen maamme kantavin tukipilari. Meidän on pidettävä huoli, että jokainen lapsi ja nuori saa hienon koulutusjärjestelmämme avulla ansaitsemansa sivistyksen ja koulutuksen. Pahoinvoiva lapsi ja nuori ei tähän mahdollisuuteen pysty tarttumaan.

2.  Lahtelaisten korkeakoulujen toimintaedellytyksiä on tuettava voimakkaasti.

Lahti on viimeisenä suurena kaupunkina päässyt yliopistokaupunkien listalle. Kaupungin tulee antaa vahva tuki sekä LUT:n että LAB:n kasvulle ja menestykselle. Lahtelaisten koulutustason nosto on avainasemassa Lahden menestykselle tulevaisuudessa.

3. Kaupungin asioista päättäminen ei saa olla riitelyä ja väittelyä. Sen pitää olla keskustelua, yhteistyötä ja kompromissien etsimistä.

Tulevalla valtuustokaudella on panostettava sellaisten puolueiden väliseen yhteistyöhön, jotka ovat valmiita rakentavaan keskusteluun. Päätöksenteossa on hyödynnettävä tutkittua tietoa.

4. Populisteille ei pidä antaa yhtään enempää valtaa.

Kaupungin asioista päättäminen ei ole koskaan yksinkertaista. Yksinkertaisten ratkaisujen tarjoajat ummistavat silmänsä maailman monimutkaisuudelta ja kalastelevat ääniä tarjoamalla helppoja ratkaisuja.

5. Kaupungin menot ja tulot on saatava tasapainoon.

Tasapainottamisesta pitää vähintäänkin olla selkeä suunnitelma. Pitkällä aikavälillä emme voi ylläpitää kalliimpaa hyvinvointiyhteiskuntaa, kuin mihin meillä on varaa.

23.1.2017