Kuntavaalit 2021

Rohkeat ratkaisut tarpeen Lahden kehitystyössä ESS 13.11.2020

Lahdessa on käsitelty tänä syksynä useaa poliittisesti herkkää asiaa. Nostan tässä kirjoituksessa esiin näistä kolme: pormestarimalli, sote-yhteisyritys ja liikennesuunnitelma 2030.

Miksi merkittävä osa kaupunkilaisista halusi vastustaa pormestarimallia? Tähän on asiantuntevasti vastattu jo muiden kirjoittajien toimesta ennen minua: pormestarimallin hyötyjä ei osattu kertoa kaupunkilaisille oikealla tavalla ja riittävän avoimesti. Valmisteltu malli sisälsi varmasti myös huonoja puolia, sitä en kiistä. Kaupunginvaltuutetut ovat kuitenkin jo pidempään valittaneet, että heillä ei ole riittävästi valtaa. Heidän mielestään valta asuu liiaksi virkamieskoneistolla. Oli siis ainoastaan hyvä asia, että jotain uutta mallia lähdettiin rohkeasti rakentamaan. Toivottavasti johtamismallin uudistamista edelleen jatketaan valtuustossa poliittiset rajat ylittäen yhdessä toimien ja avoimesti siitä kaupunkilaisille viestien. Valtuutetut ansaitsevat suuremman vallan kaupungin asioista päätettäessä.

Entä sitten sote-yhteisyritys. Miksi osa Lahden kaupunginhallituksen jäsenistä ei voinut hyväksyä yhteisyrityksen (Harjun terveys) perustamista? Yhteisyritys oli kuitenkin tuomassa kaupunkilaisille kovasti kaivattuja parempia terveyspalveluja. Yksi syy oli varmasti Mehiläinen oy:n saama suurempi osuus yhteisyrityksestä. Toinen syy saattoi olla epävarmuus valtakunnallisen sote-ratkaisun sisällöstä. Molemmat syitä, jotka edustavat ongelman ratkaisussa varovaisuutta ja varman päälle pelaamista. Näin toimimalla Lahden suuntaa ei saada parempaan päin. Tämä yhteisyritys oli ammattilaisten valmistelema ja siinä höydynnettiin parasta tietoa. Kaikki valmistelun ohjausryhmässä olleet poliitikotkin kannattivat sitä. Lahdella ei ole varaa jättää tällaisia uudistuksia toteuttamatta. Mielenkiinnolla kaikki odotamme, millaisia käänteitä yhteisyrityksestä tehty valitus saa myöhemmin aikaiseksi.

Myös keskustan liikennesuunnitelma LIISU 2030 on saanut kovaa kritiikkiä osalta kaupunkilaisista. ”Miten he voivat ehdottaa tuollaisia muutoksia keskustaan?” ”Missä maailmassa he elävät?” Tässä pari mielipidepalstoilla ääneen heitettyä kysymystä. Tällä kertaa viranhaltijat ovat joutuneet huomion keskipisteeseen utopististen suunnitelmien esittämisestä. Muutokset eivät aina ole helppoja, koskipa muutos omaa henkilökohtaista elämää tai sitten kaupungin liikennettä. Muutos ja siihen sopeutuminen on kuitenkin välttämätöntä. Jos et ole jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa mukana, olet jo jäänyt muista jälkeen, mikä johtaa vaikeuksiin.

Luotan siihen, että LIISU 2030 on tehty ammattitaidolla ja sitä tehdessä on hyödynnetty paljon sellaista tietoa, jota vain asiantuntijoilla on käytössään. Tällaista tietoon perustuvaa kehittämistä ja johtamista pitää kaikin keinoin edistää. Poliittiset päättäjät toki viime kädessä ratkaisevat, mitkä ideat ovat kaupungin kehittämisen kannalta parhaimmat ja mihin kaupungin rajalliset rahat halutaan käyttää. Hankkeen hintalappu on tehtyjen muutosten myötä pudonnut merkittävästi alaspäin. Jos teknisen ja ympäristölautakunnan kanta hankeen lykkäämisestä jää voimaan, voimme vuoden ajan kerätä tietoa siitä, miten ohitien valmistuminen vaikuttaa keskustan liikennemääriin. Tämän jälkeen toivon rohkeita ja kaukokatseisia päätöksiä, joilla keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä voidaan parantaa sujuvaa liikennettä unohtamatta. Tuleva valtuustokausi tulee olemaan jälleen kerran edeltävää kautta haastavampi. Lahdella ei ole varaa jäädä oleilemaan nykytilaan ja olla tekemättä mitään kehitystyötä ja uudistuksia.