Kuntavaalit 2017

Maksuton varhaiskasvatus on tulevaisuutemme

Yhteiskunnassamme voimistuvan sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoistumisen takia maksuton varhaiskasvatus olisi hieno ja uskalias ratkaisu tämän ajan poliittisilta päättäjiltä.

Näiden kuntavaalien yhdeksi näkyvimmistä teemoista on noussut varhaiskasvatuksen maksuttomuus.

Arvostan suuresti sitä työtä, jota päiväkodeissa tehdään lastemme hyväksi. Laadukas varhaiskasvatus antaa koko ikäluokalle hyvät ja tasapuoliset lähtökohdat kouluun siirtymiselle. Ennen kaikkea varhaiskasvatuksessa pystytään varhaisessa vaiheessa huomaamaan lasten kehityksessä tapahtuvia hankaluuksia. Tällöin niihin voidaan reagoida jo siinä vaiheessa, kun tämä tapahtuu helpommin ja pienimmällä vaivalla. Näin jokaiselle lapselle suodaan mahdollisuus hyödyntää henkiset ja fyysiset ominaisuutensa tulevaisuudessa mahdollisimman täysipainoisesti.

Varhaisessa puuttumisessa ei riitä, että hankaluudet huomataan, vaan yhteiskunnan pitää antaa varhaiskasvatukselle ja sen tukitoiminnoille riittävän suuret resurssit myöskin avun tarjoamiseen kaikille sitä tarvitseville. Tämä on samaan aikaan erittäin inhimillistä toimintaa, mutta myös julkisten varojen viisasta käyttöä.  Ennaltaehkäisemällä ongelmia yhteiskunta tulee säästämään tuntuvasti rahaa myöhempinä vuosina.

Pitkällä aikavälillä maksuton varhaiskasvatus on minusta tavoiteltava asia. Itse asettaisin maksuttomuuden rajan tällä hetkellä kahden ikävuoden kohdalle, mutta tämä ei ole minulle mikään kiveen hakattu ikä ja olen valmis muuttamaan ajatuksiani hyvien perustelujen myötä.

Alle kahden vuoden ikäisistä lapsista pidetään aivan varmasti hyvää huolta päivähoidossa, mutta näen ammattilaisten antaman varhaiskasvatuksen merkityksen korostuvan vasta tätä vanhempien lapsien kohdalla. Pienimmät lapset eivät ymmärrykseni mukaan hyödy suuremmasta määrästä vaihtuvia ihmisiä ympärillään ja heille kotihoito on aivan yhtä hyvä vaihtoehto kuin päivähoito. Alle kaksi vuotiaille lapsille päivähoito voisi ja olisi suotavaakin olla myös jatkossa maksullista.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen yksi hyvistä puolista olisi, että se aktivoisi vanhempia herkemmin siirtymään työelämään. Annan tälle asialle suuren painoarvon, sillä pidän tärkeänä, että suomalaisten työllisyysaste saadaan nousuun. Tämän päivän taloudellisten faktojen pohjalta en kuitenkaan usko maksuttomuuden toteutuvan seuraavan valtuustokauden aikana. Tämä olisi niin suuri uudistus, että sen rahoittaminen ja seuraukset kuntatalouteen tulee selvittää todella tarkkaan etukäteen. Maksuttomuutta kohti pitää kuitenkin pyrkiä, yksi ikäluokka kerrallaan vanhimmista aloittaen.

Maksuton varhaiskasvatus on asia, johon kuntapäättäjä pystyy suoraan vaikuttamaan. Sen sijaan lyhennetyn työviikon mahdollisuus pienten lasten vanhemmille on asia johon kuntapäättäjän valta ei ulotu. Toivoisin suomalaisten työmarkkinoiden löytävän joustavia ja toimivia ratkaisuja siihen, että pienten lasten vanhempi voisi tehdä esim. 16 tai 24 tuntista työviikkoa.

Maksuton ja kaikille yhteinen peruskoulu oli aikanaan hieno ja uskalias siirto suomalaiselta yhteiskunnalta. Yhteiskunnassamme voimistuvan sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoistumisen takia maksuton varhaiskasvatus olisi hieno ja uskalias ratkaisu tämän ajan poliittisilta päättäjiltä.