Kuntavaalit 2017

Julkisen lainan lyhentäminen

On erittäin tärkeää, että päättäjiltä löytyy noususuhdanteiden aikana rohkeutta pitää tiukkaa talouskuria.

Suomen julkinen velka on tällä hetkellä vähän yli 60 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä on se raja, jonka alapuolella EU-maiden pitäisi pitää julkinen velkansa koko ajan. Suomi ei ole ongelmansa kanssa yksin, mutta tämä ei vähennä ongelman vakavuutta. Julkisen talouden lisävelkaantuminen on saatava pysähtymään lähivuosina ja tätä kohti nykyinen hallituksemme on Suomen valtion talouspolitiikkaa yrittänyt ohjatakin.

Suomella on 90-luvun laman jäljiltä paljon kokemusta siitä, kuinka julkista taloutta leikataan pakon edessä huonon taloussuhdanteen hetkellä. Tähän tilanteeseen ollaan jouduttu myös nyt 2008 finanssikriisin jäljiltä.

Vuosien 1996-2008 välisenä aikana Suomi onnistui painamaan julkisen velan osuuden 55 prosentista 33 prosenttiin. Tämä on ollut hieno suoritus ja tähän meidän suomalaisten pitää pystyä jatkossakin. Globaalitalous kulkee sykleittäin – nousu ja laskukaudet seuraavat toisiaan. On erittäin tärkeää, että päättäjiltä löytyy noususuhdanteiden aikana rohkeutta pitää tiukkaa talouskuria. Näin varmistetaan se, että seuraavan laskusuhdanteen aikana julkisella sektorilla on varaa ottaa lainaa ja näin loiventaa laskusuhdanteen aiheuttamaa taantumaa.

 

Leave a Reply