Kuntavaalit 2017

Maassa maan tavalla

Rikosten tekemisen pitäisi heikentää oleskeluluvan saamisen mahdollisuutta.

Tällä hetkellä merkittävä osa länsimaihin tulevista turvapaikanhakijoista on elänyt elämänsä hyvin erilaisessa yhteiskunnassa kuin mihin hän täällä törmää. Vaikka tänne tullessaan turvapaikanhakija ei vielä tiedä, saako hän pakolaisaseman ja pysyvän oleskeluluvan, hänen on syytä heti alkaa tottua uuden maan tavoille. Jos tänne on tullut jäädäkseen, täällä pitää elää tämän maan sääntöjen mukaisesti. On yhteiskuntarauhamme ja kansalaisten oikeustajun kannalta tärkeää, että uusilta tulokkailta vaaditaan meidän elintapojamme ja lakejamme kohtaan kunnioittavaa käytöstä.

Mielestäni turvapaikanhakijan tekemät rikokset oleskelulupapäätöstä odottaessa pitäisi ottaa huomioon arvioinnissa. Rikosten tekemisen pitäisi heikentää oleskeluluvan saamisen mahdollisuutta. Lisäksi vakaviin rikoksiin syyllistyviltä jo oleskeluluvan saaneilta sen voisi peruuttaa ja heidät voisi lähettää takaisin kotimaahansa. Vakaviin rikoksiin laskisin ainakin murhan, raiskauksen ja terrorismiin osallistumisen tai sen suunnittelun.

Osan mielestä ajatukseni ovat ihmisoikeuksien vastaisia. Minä tulkitsen tilannetta toisin. Minun mielestäni ihmisoikeudet on kirjoitettu suojelemaan yksilöä hallinnon sortoa vastaan. En usko, että suomalaiset pitävät maahamme luotua yhteiskuntamallia huonona tai hallintoamme sortavana – sellaisena joka pitäisi romuttaa. Meillä suomalaisilla on oikeus puolustaa tapojamme ja lakejamme ja poistaa maasta henkilöt, jotka eivät halua niitä kunnioittaa. Tämä on oikeudenmukaisuutta kantaväestöä kohtaan.

 

Leave a Reply