Kuntavaalit 2017

Kotouttamiseen on panostettava enemmän

Hyvinvointivaltiomme perustuu siihen ajatukseen, että jokainen tekee kykyjensä mukaisesti yhteiskunnan hyväksi sen minkä pystyy.

Meidän länsimaalaisten tulisi panostaa siihen, että turvapaikanhakijat eivät lähtisi kotimaastaan tai sen lähialueilta hallitsemattomasti liikkeelle kohti Eurooppaa. Matka on heille kallis, vaarallinen ja perillä suurta osaa heistä odottaa suuri pettymys – käännytys takaisin kotimaahan. Turvapaikanhakijoiden lähtöalueille pitää suunnata lisää apua pahimman vaiheen ylipääsemikseksi. Näin he ovat lähellä kotiaan ja voivat tilanteen rauhoituttua palata sinne rakentamaan uutta tulevaisuutta itselleen – omille synnyinmailleen.

Nyt meillä Suomessakin on suuri määrä tänne saapuneita turvapaikanhakijoita. Heidät, jotka saavat pakolaisaseman ja pysyvän oleskeluluvan, pitää pystyä tehokkaasti kotouttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Parhaiten kotouttaminen onnistuu, jos henkilö osaa suomen kielen hyvin ja hänellä on sama sivistystaso kuin kantasuomalaisillakin.  Ketkä yltävät näin kovaan vaatimustasoon? Pakolaisten lapset – suoritettuaan suomalaisen peruskoulun ja sen jälkeiset opinnot.

Siihen emme valitettavasti pysty vaikuttamaan, ketkä tänne omin voimin turvapaikkaa tulevat hakemaan. Kiintiöpakolaisten valinnassa sen sijaan asia on toisin. Suomen pitäisi antaa etusija nuorille perheille valittaessa tänne otettavia kiintiöpakolaisia. Heidän lapsensa ehtisivät vielä käydä läpi koulutusjärjestelmämme. Lastensa kautta myös vanhemmat saataisiin paremmin kotoutumaan uuteen kotimaahansa.

Minulla on käsitys, että pakolaisten ensimmäisen sukupolvi ei merkittävästi rikastuta Suomea muuten kuin kulttuurisesti. Jos kotouttaminen hoidetaan kunnolla, seuraavalla sukupolvella on jo mahdollisuus täysipainoisesti osallistua suomalaisen yhteiskunnan ylläpitämiseen ja rakentamiseen omalla työllään ja tuoda siihen oman uuden, hienon mausteensa erilaisen taustansa ansiosta. Hyvinvointivaltiomme perustuu siihen ajatukseen, että jokainen tekee kykyjensä mukaisesti yhteiskunnan hyväksi sen minkä pystyy. Toisten rahoilla eläviä sopeutumiskyvyttömiä ja haluttomia vapaamatkustajia en tänne halua.

Tällä hetkellä suuri osa turvapaikanhakijoista on nuoria aikuisia miehiä, jotka eivät osaa suomea. Pysyvän oleskeluluvan saaneiden kotouttamisessa meillä on nyt iso haaste edessä. Suomen kielen oppimiseen on panostettava todella paljon. Kielen osaaminen on tie suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Toivottavasti onnistumme saamaan heistä talouden rattaita pyörittäviä ahkeria, uutta kotimaataan kunnioittavia kansalaisia.

 

Leave a Reply