Kuntavaalit 2017

Päätösten pitää perustua tietoon

Minua huolestuttaa ajatus siitä, että päätöksiä tehdään pelkän asenteen, tunteen tai ideologian perusteella.

Tämä Ylen uutinen osuu täydellisesti yhteen omaan vaaliteemani, jos sitä nyt vaaliteemaksi voi sanoa. Nimittäin oman tiedollisen tasonsa tiedostaminen. Muotoillaan asia selkeämmin uudestaan: Tiedänkö asiasta oikeasti riittävästi, että voin muodostaa faktoihin perustuvan mielipiteen asiasta vai hallitseeko mielipiteeni muodostumista muut asiat. Minua huolestuttaa ajatus siitä, että päätöksiä tehdään pelkän asenteen, tunteen tai ideologian perusteella.

Haluan tuoda osaltani kunnalliseen päätöksentekoon ehdotonta, faktoihin ja analyyttiseen pohdintaan perustuvaa päätöksentekoa. Päättäjän velvollisuus on perehtyä kaikkeen tarjolla olevaan aineistoon ja puntaroida eri mahdollisuuksia tasapuolisesti ennen päätöksentekoa.

Länsimaisessa edustuksellisessa demokratiassa vaaleilla valitut päättäjät saavat parhaat ja tarkimmat tiedot päätettävästä asiasta. YLE:n uutiseen ja edellä kirjoittamaani perustuen en halua olla lisäämässä kansan suoraa vaikuttamista esimerkiksi kansanäänestysten avulla. Kansan keskimääräinen tiedon taso ei päätettävän asian suhteen voi koskaan olla yhtä korkealla kuin vaaleilla valituilla edustajilla.

Kansa ansaitsee valitsemansa päättäjät. Olkaamme siis tarkkoja siitä, millaisia ihmisiä päättäjiksi äänestämme, sillä heidän vastuullaan on rakentaa parempaa tulevaisuutta.

 

Leave a Reply