Koululuokka tarvitsee työrauhan

Työrauhaongelmat yksittäisessä ryhmässä ovat kasvaneet ja oppimistulosten heikentyminen on väistämätön tosiasia, minkä PISA-tulokset osoittavat. Viime vuosina on julkaistu suomalaisten yliopistojen tekemiä tutkimuksia siitä, kuinka ryhmäkoolla ei ole merkitystä oppimistuloksiin peruskoulussa. Tutkimuksissa kuitenkin todetaan, että pienempi ryhmäkoko ei ole oppimista haittaava tekijä, mutta tilastollisesti se ei näytä hyödyttävän oppimistuloksia. Oppilaan koulumenestyksen suurin yksittäinen selittävä tekijä löytyy…

Koulujen heikentynyt työrauha

HS: ”Tyttäreni koulu pyörii häiriköiden ehdoilla – kohta luokassa on yli 20 häiriintynyttä lasta” Tilanteelle on viimeinkin alettava tekemään jotain. Hyvän käytöksen vaaliminen ja vaatiminen pitää nostaa voimakkaammin esille yhteiskunnassamme. Työrauhaa häiritsevät on pystyttävä helpommin siirtämään toiseen tilaan. Jos oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu (eli ketään ei poisteta luokasta) vähentää JOKAISEN oppilaan oppimismahdollisuuksia, niin tämä ei ole…