Päätösten pitää perustua tietoon

Minua huolestuttaa ajatus siitä, että päätöksiä tehdään pelkän asenteen, tunteen tai ideologian perusteella. Tämä Ylen uutinen osuu täydellisesti yhteen omaan vaaliteemani, jos sitä nyt vaaliteemaksi voi sanoa. Nimittäin oman tiedollisen tasonsa tiedostaminen. Muotoillaan asia selkeämmin uudestaan: Tiedänkö asiasta oikeasti riittävästi, että voin muodostaa faktoihin perustuvan mielipiteen asiasta vai hallitseeko mielipiteeni muodostumista muut asiat. Minua huolestuttaa ajatus…