Kuntavaalit 2021

Sivistys ja koulutus ratkaisevat Lahden tulevaisuuden

Lama iski 1990-luvulla kovasti ympäri maata, mutta miksi Lahti on kärsinyt sen jälkiseurauksista edelleen eniten, jos vertaillaan suurimpia suomalaisia kaupunkeja? Ylisukupolvista huono-osaisuutta on Lahdessa edelleen merkittävän paljon. Väitän, että suurin syy tähän on ollut yliopiston puute. Maailman kehittyessä monimutkaisemmaksi, koulutuksen ja korkean osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti yhä tärkeämmäksi asiaksi – niin yksittäisen ihmisen, yrityksen kuin myös kaupunkien näkökulmasta.

Väitän, että kaupunkien menestyminen tulevaisuudessa on kiinni siitä, kuinka hyvin se onnistuu houkuttelemaan asukkaikseen osaavia, innovatiivisia ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Jos tässä onnistutaan, tulevaisuuteen suuntautuvat ja menestyvät yritykset ovat yhä kiinnostuneempia sijoittumaan kaupunkiin. Lahdella on jo tällä hetkellä yksi merkittävä etu muihin suomalaisiin kaupunkeihin verrattuna – olemme tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki. Tämä nimitys on jo nostanut Lahden kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta niin ympäristöarvoista kiinnostuneissa ihmisissä kuin yrityksissäkin.

Lamavuosien aikaan Lahteen perustettiin nykyään LAB-nimeä kantava arvostettu ammattikorkeakoulu, mutta vasta muutama vuosi sitten Lahti pääsi yliopistokaupunkien kartalle. Päätös perustaa Lahdessa ja Lappeenrannassa yhteisesti toimiva LUT-tiedeyliopisto oli Lahdelle huikea edistysaskel. Pitkät perinteet omaavaan Lappeenrantaan verrattuna Lahdessa toiminnot ovat luonnollisesti nyt aluksi pienemmät, mutta tulevaisuus näyttää hyvältä.

Väitän, että LUT-yliopisto on Lahden uusi kruunujalokivi. Tulevien päättäjien on varmistettava, että sen loisto tulee jatkossa olemaan yhä kirkkaampi, sillä tämä tulee kääntämään Lahden alueen kehittymisen tulevina vuosikymmeninä parempaan päin.

Jotta voimme välttyä ikäviltä kaupungin talouteen liittyviltä palvelujen karsimispäätöksiltä, kaupungin tuloja on kasvatettava tukemalla täällä olevien yritysten kasvua ja houkuttelemalla Lahteen uusia yrityksiä. Tässä tehtävässä meitä auttavat erinomaisesti LUT-yliopisto ja ympäristöpääkaupunki-imago.

Samaan aikaan kun korkeakouluasteella nähdään hienoa edistymistä, alemmilla opetusasteilla suunta ei ole ollut toivotunlaista. Yläkoulun opettajana tiedän, että peruskouluissa resurssien niukkuus aiheuttaa mm. sen, että kaikille oppilaille ei pystytä tarjoamaan heidän tarvitsemaansa tukea.

Tuleva valtuusto saa todennäköisesti eteensä tilanteen, jossa kaupungin menoja on sopeutettava tuloihin sopivaksi. Velkarahalla kun emme pidemmän päälle voi elää. Kuka palveluja karsivia päätöksiä haluaisi tehdä? Ei kukaan. Se on kuitenkin vastuullista politiikan tekemistä tulevaisuuden hyväksi. Vaikeat päätökset on tehtävä, jos niiden aika on tässä ja nyt. Uskon, että korkeampi sivistys ja koulutustaso tulee pitkällä aikavälillä kantamaan Lahtea parhaiten eteenpäin, joten toivon, että valtuustossa olisi monta opetusalataustaista henkilöä pohtimassa ja tekemässä näitä vaikeita arvovalintoja verotulojen käyttökohteista.