Kuntavaalit 2017

Työttömyys on Lahden suuri ongelma

Nostetaan Lahden yrittäjäystävällisyys uudelle tasolle ja kerätään sen pitkällä aikavälillä tuomat hedelmät pienentyneinä työttömyydenhoitomenoina ja suurempina verotuloina.

Lahden työttömyysluvut ovat karua luettavaa. 1990-luvun lama vei suuren määrän teollisia työpaikkoja kaupungistamme, minkä seurauksena työttömyysluvut ovat pysyneet korkealla tasolla tähän päivään asti. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (noin 40 %) on todella suuri. Suurten kaupunkien vertailussa Lahden tilanne (työttömyysaste 16,9 %) on tällä hetkellä maan toiseksi pahin Joensuun jälkeen. Onneksi Lahden työttömyys on ollut viime aikoina aavistuksen pienenemään päin.

Millään ihmetempulla emme tänne uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa onnistu luomaan vaan niiden eteen on kaupungin hallinnossa tehtävä pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä yrittäjäystävällisyyden lisäämiseksi. Hyödyntämällä paikallisia yrityksiä, lisäämme yritystemme elinvoimaa ja kaupunkimme työllisyyttä. Esimerkiksi seuraavilla toimilla meidän on mahdollista kehittää ja edistää paikallista yritystoimintaa:

  1. Kaupungin hankintojen kilpailutukset pitää, jos vain järkevästi mahdollista, pilkkoa riittävän pieniksi paloiksi, jotta paikalliset pienyritykset pystyvät niihin osallistumaan.
  2. Palveluseteleiden käyttöönotolla olisi mahdollista lisätä sote-palveluiden ostoa lähialueen yrittäjiltä.
  3. Huomioimalla paikalliset yritykset maankäytössä ja toteuttamalla kaavoituksen avoimesti ja johdonmukaisesti yrittäjiä kuullen.
  4. Hoitamalla yrittämiseen liittyvät lupaprosessit sujuvasti ja ripeästi, yrittäjää asiassa auttaen ja ohjaten.
  5. Ottamalla kaupungin päätöksenteossa käyttöön yritysvaikutusarviointi, jonka avulla päätöksentekoa on mahdollista suunnata yritysystävällisempään suuntaan.
  6. Lisäämällä yrittäjyyskasvatusta kaikilla kouluasteilla ja järjestämällä opettajille yrittäjyyspedagogiikkaa tukevaa koulutusta.

Vain työtä tekemällä voimme pitää hyvää huolta kaupunkimme asioista. Vain työstä saatuja palkkoja ja voitollista yritystoimintaa verottamalla voimme kerätä varat julkisten palveluiden tuottamiseen. Nostetaan Lahden yrittäjäystävällisyys uudelle tasolle ja kerätään sen pitkällä aikavälillä tuomat hedelmät pienentyneinä työttömyydenhoitomenoina ja suurempina verotuloina.