Kuntavaalit 2017

Koulutus maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti

Korkea osaaminen ei putoa puusta ihan itsestään kansakuntamme syliin. Se on laadukkaalla opetuksella itse hankittava.

Otsikon mukaisen vanhan sanonnan ovat tutkimukset todistaneet moneen kertaan. Suomi on pienenä kansakuntana riippuvainen viennistä ja sen tuomasta vauraudesta. Emme juurikaan voi kilpailla muiden maiden kanssa palkka- tai kuljetuskustannuksissa, joten korkean osaamisen tuotteet ovat välttämättömyys vientimme menestykselle. Korkea osaaminen ei putoa puusta ihan itsestään kansakuntamme syliin. Se on laadukkaalla opetuksella itse hankittava.

Monimutkaistuva maailma ympärillämme nostaa laadukkaan koulutuksen merkitystä yhä korkeammalle. Koulutukseen käytettävistä rahoista säästämistä on niin Suomessa kuin Lahdessakin tarkasteltava jatkossa erittäin kriittisesti. On edesvastuutonta ajaa koulutus niin ahtaalle, että tulevien sukupolvien osaaminen jää edeltäviä sukupolvia heikommaksi säästöjen johdosta. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomisen yhteiskuntamme tukipilareita. Heihin me turvaudumme vanhuuden myötä ja heidän verorahoillaan ylläpidämme arvostettua hyvinvointivaltiotamme.

Haluan olla kuntapäättäjänä tekemässä arvovalintoja siihen suuntaan, että koulutuksesta pidetään hyvää huolta ja se saa ansaitsemansa huomion kaupungin rahanjaossa.