Kuntavaalit 2017

Ilmastonmuutos – totta vai tarua

Julkisen sektorin pitää aktiivisella lainsäädännöllä ohjata energiasektorin toimintaa kohti pieneneviä hiilidioksidipäästöjä.

Yksi mielipiteitä jakava asia on ilmastonmuutos – uskooko siihen vai pitääkö sitä hölynpölynä. Tuon oman mielipiteeni tähänkin asiaan nyt selkeästi esille. Minä uskon ihmisen aikaansaaman ilmastonmuutoksen olevan totta. Tiedemaailma on riittävän vakuuttavasti osoittanut, että hiilidioksidin määrän jatkuva lisääntyminen ilmakehässä on yhteydessä havaittuihin keskilämpötilojen nousuihin maapallolla ja jäätiköiden jatkuvaan pienentymiseen.

Meidän tulee ihmiskuntana tehdä ratkaisuja, joilla pyrimme estämään lämpötilan nousua. Fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy ja maakaasu) käyttämisestä tulisi mahdollisimman pian päästä eroon. Tämä ei voi tapahtua hallitsemattomasti ja lyhyessä ajassa, mutta aikaa meillä ei ole hukattavaksi keskinäiseen kinasteluun ongelman vakavuudesta. Ihmiskunnan pitää tehdä merkittäviä panostuksia uusiutuvien energialähteiden tutkimukseen. On mahdollisimman nopeasti löydettävä kustannustehokkaita tapoja hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja lopettaa hiilidioksidin syytäminen ilmakehään.

Energiasektorilla toimivat yritykset tekevät toiminnallaan voittoa ja näin niiden kuuluukin tehdä. Vain voittoa tuottavat yritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa. Julkisen sektorin pitää aktiivisella lainsäädännöllä ohjata energiasektorin toimintaa kohti pieneneviä hiilidioksidipäästöjä. Myös verotusta sopivasti kiristämällä tai keventämällä voidaan yrityksiä ohjata vapaaehtoisuuden pohjalta kohti vihreämpää tulevaisuutta.

Suomella on korkean teknologian maana hyvät mahdollisuudet hyötyä energiasektorin muutoksesta vihreään päin. Uusiutuvien energiaratkaisujen tutkimusta ja innovaatioiden tuotteistamista pitää julkisen sektorin olla tukemassa.

Ihmiskunnalla on vain tämä yksi sininen pallo käytettävissään, joten pidetään siitä hyvää huolta ja annetaan se seuraaville sukupolville niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista. Kokonaan ilmastonlämpenemistä emme enää pysty estämään, mutta ripeällä toiminnalla kykenemme pahimmat tulevaisuudennäkymät vielä estämään.

 

Leave a Reply