Kuntavaalit 2017

Kymmenen nostoa päättäjänä toimimisesta

Päättäjänä toimimisessa on kyse siitä, että ei saa sortua lyhytnäköiseen äänestäjien mielistelyyn, vaan valinnat on tehtävä tiukan analyyttisen pohdinnan jälkeen pitkälle tulevaisuuteen tähdäten.

1) Tämän päivän maailma on aivan liian monimutkainen paikka, jotta yksinkertaisilla totuuksilla sitä voisi selittää. Jokaisella asialla on vähintään kaksi eri puolta, joissa kaikissa voi olla jotain hyvää ja huonoa. Kunnanvaltuutetun pitää olla avoin uusille ja erilaisille mielipiteille ja olla aina valmis kyseenalaistamaan omia ”vanhoja totuuksiaan”.

2) Päätettävien asioiden kirjalliseen materiaaliin on todella perehdyttävä syvällisesti ja monipuolisesti. Koska suurin osa kuntapäättäjistä toimii kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa oman päätoimensa ohessa omalla ajallaan, rajallinen aika asettaa haasteita syvälliselle asioihin perehtymiselle. Tämä ei silti saa olla perustelu huonoon asioihin perehtymiseen.

3) Äänestäjien ja asiantuntijoiden mielipiteiden ja perustelujen kuuntelu on jokaisen hyvän päättäjän elinehto. Yksin ei voi millään tulla ajatelleeksi kaikkia hyviä ja huonoja puolia, mitä käsiteltävään asiaan liittyy.

4) Kaikki luettu materiaali, asiantuntijoiden esitykset ja äänestäjien kannanotot on otettava huomioon omaa mielipidettä muodostettaessa. Oma mielipide on sen hetkisten faktojen valossa tehty rehellinen arvio siitä, mikä olisi hyväksi tulevaisuuden kannalta.

Tähän kohtaan haluan nostaa esille itselläni vahvana olevan ajatuksen: omia mielipiteitä ei saa muodostaa ajatellen omaa läpipääsyä seuraavissa vaaleissa. Jos päätettäväksi sattuu äänestäjiä kuohuttava ”vaikea” valinta, niin se pitää vain tehdä, vaikka äänestäjät eivät tälle välttämättä arvoa antaisikaan seuraavissa vaaleissa. Päättäjänä toimimisessa on kyse siitä, että ei saa sortua lyhytnäköiseen äänestäjien mielistelyyn, vaan valinnat on tehtävä tiukan analyyttisen pohdinnan jälkeen pitkälle tulevaisuuteen tähdäten. Päättäjillä on yksityiskohtaisimmat tiedot käsiteltävästä asiasta ja heidän velvollisuutensa on oman poliittisen tulevaisuutensa uhalla tehdä päätökset, jotka ovat yhteisen paremman tulevaisuuden hyväksi. Äänestäjille on toki kerrottava perustelut avoimesti eli kansaa ei saa pitää pimennossa. Toki voi käydä niinkin onnellisesti, että he näkevät kipeiden valintojen merkityksen ja palkitsevat päättäjät jatkokaudella. Tähän haluan myös uskoa.

Kompromissien tekeminen alleviivaa demokratian toimivuutta, sillä siinä useamman eri ryhmän/yksilön ajatuksia saadaan vietyä eteenpäin.

5) Demokratiassa kukaan ei ole päättämässä yksin, joten keskustelu toisten valtuutettujen kanssa on tärkeä vaihe. Tässä kohdassa on mahdollista vaikuttaa omilla näkemyksillään muiden päättäjien mielipiteisiin ja näin saada kannatusta omalle mielipiteelleen. Jos tulen vaaleissa valituksi valtuustoon, yritän viedä kirjoittamiani ajatuksia eteenpäin omalla toiminnallani omassa valtuustoryhmässäni kaikilla käytössäni oleville taidoillani.

6) Kaiken edellä mainitun jälkeen tuskin ollaan siinä pisteessä, että kaikki päättäjät olisivat samaa mieltä asiasta (edes oman puolueen sisällä). Tämän jälkeen edetään tekemällä kompromisseja. Jokaisen pitää olla valmis tinkimään jostain yksityiskohdasta saadakseen itselleen tärkeän asian vietyä eteenpäin. Kompromissien teko on avainasia päätöksenteossa. On hurskastelua väittää, että politiikassa voidaan edetä ilman kompromisseja. Ei kompromissien teko yhtään vähennä politiikan arvoa. Se vain näyttää sen, miten erilaisia ihmisiä me olemme ja kuinka eri tavalla me asioista ajattelemme. Yhteisten asioiden hoitaminen on jatkuvaa kompromissien tekemistä ja jos siihen ei olla valmiita, päätöksentekokyky halvaantuu ja yksikön (olipa kyseessä sitten kansainvälinen yhteistyö, valtion hallinto, kaupungin päätöksenteko, työpaikan kehittämistoiminta tai perheen yhteisten sääntöjen sopiminen vanhempien kesken) toiminnasta tulee ailahtelevaa ja yhteisen hyvän etsiminen yleensä loppuu. Tilalle voi helposti tulla itsekeskeinen oman edun tavoittelu muiden kustannuksella. Kompromissien tekeminen alleviivaa demokratian toimivuutta, sillä siinä useamman eri ryhmän/yksilön ajatuksia saadaan vietyä eteenpäin. Vaihtoehtona nimittäin olisi yhden puolueen yksinvalta tai yksinvaltius ja tätä kohti harva haluaa Suomea viedä. Yhden puolueen hallitsemasta valtiosta meillä on kiusallisen lähellä olevan esimerkki ja maailmalta ja historiasta löytyy kauhistuttavia esimerkkejä yksinvaltiudesta.

Äänestäjän pitää päästä arvioimaan päättäjien toimintaa, mutta ilman päätösten perusteluja tämä on hyvin vaikeaa.

7) Kompromissien jälkeen ollaan valmiita tekemään päätöksiä. Päätöksentekokyky on minulle äärimmäisen tärkeä asia. Päättävä elin ei saa joutua tilanteeseen, jossa se ei saa tehtyä päätöksiä. Tämä halvaannuttaisi johtamisen ja jouduttaisiin hallitsemattomaan ja vaikeasti ennustettavaan tilaan. Paras tae päätöksentekokyvyn säilymiselle monipuoluedemokratiassa on ryhmäkuri, jossa kaikki saman puolueen edustajat äänestävät päätettävästä asiasta samalla tavalla. Eli sitä kantaa, mikä on valtuustoryhmän omassa äänestyksessä voittanut, pitää kunnioittaa myös kaupunginvaltuuston äänestyksessä. Kunnioittaisin ryhmäkuria ja äänestäisin sen mukaisesti, vaikka päätös ei minua täysin miellyttäisikään.

Mainittakoon vielä, että en tietenkään vastusta sitä, että välillä puolueen omalla päätöksellä jokin äänestys nimetään omantunnon kysymykseksi, jolloin jokainen valtuutettu saa tehdä oman henkilökohtaisen ratkaisun äänestettävästä asiasta.

8) Kun päätökset on tehty, niiden perustelut on selkeästi kerrottava äänestäjille. Tähän pitää myös panostaa, sillä ilman niitä saattavat äänestäjät jäädä hämmennyksen ja epätietoisuuden tilaan. Äänestäjän pitää päästä arvioimaan päättäjien toimintaa, mutta ilman päätösten perusteluja tämä on hyvin vaikeaa.

9) Tämän jälkeen kaupungin virkamieskoneisto laittaa päätökset täytäntöön.

10) Viimeisenä kohtana haluan nostaa esille päätösten vaikutusten seurannan. Koskaan ei etukäteen osata arvioida kaikkia vaikutuksia, joten on tärkeää seurata niiden seurauksia: ollaanko päätöksen myötä päästy siihen suuntaan, minne haluttiin vai pitääkö tehdä korjausliikkeitä tulevaisuutta ajatellen. Vaikutusten seurannan toteutus tapahtuu virkamieskoneiston toimesta, mutta on päättäjien vastuulla arvioida, kuinka hyviä päätökset ovat olleet ja raportoida siitä rehellisesti äänestäjille.

 

Leave a Reply