Kuntavaalit 2017

Miten muuttaisin verotusta?

Mitä enemmän rahaa ihmiselle jää käteen tekemästään työstä, sitä enemmän se kannustaa häntä tekemään työtä ja vain työtä tekemällä tämän rakkaan kotimaan asiat voivat parantua.

Heti tähän alkuun haluan todeta, että vaalikirjoittelussa ei mielestäni ole järkeä lukita itseään joihinkin vaalilupauksiin, koska nämä lupaukset joudutaan todennäköisesti kuitenkin perumaan. Suomessa tuskin koskaan päästään tilanteeseen, että yksi puolue saisi yli 50 % äänistä. Vain tällöin vaalilupaukset voitaisiin laittaa täytäntöön täysimääräisesti – jos silloinkaan. Sen sijaan äänestäjän tulisi olla erityisen kiinnostunut ehdokkaan ajatuksista, asenteista ja siitä suunnasta, johon ehdokas on asioita viemässä – demokratian reunaehtoja kunnioittaen eli kompromissien kautta.

Mitä enemmän rahaa ihmiselle jää käteen tekemästään työstä, sitä enemmän se kannustaa häntä tekemään työtä ja vain työtä tekemällä tämän rakkaan kotimaan asiat voivat parantua. Miten siis muuttaisin verotusta? Ainakaan pienituloisten ansiotuloverotusta en tällä hetkellä kiristäisi. Pienituloinen käyttää suurituloista todennäköisemmin kaikki ansaitsemansa rahat kotimaiseen kulutukseen, joten talouden rattaat hyötyvät enemmän pienituloisten verotuksen keventämisestä.

En ole verotuksen asiantuntija, mutta mielestäni pääomatuloverotuksen muuttamista progressiiviseksi veroksi tulisi selvittää. Suurien tulojen osalta pääomatuloverotuksen alhaisempi taso verrattuna ansiotuloverotukseen on tällä hetkellä mielestäni verotuksen oikeudenmukaisuutta vähentävä asia.

Lisäksi olen hyvin huolestunut koko maailman tasolla siitä, miten yhä harvemmat omistavat yhä suuremman osan koko maailman vauraudesta. Tämä lisää Suomessakin rauhattomuutta, mutta isossa maailmassa tämä purkautuu jo selvänä levottomuutena, jopa terrorismina. En toki väitä, että vaurauden epätasainen jakautuminen maailmassa olisi ainut terrorismin aiheuttaja, mutta on yhtenä syynä muiden joukossa. Yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneita ja heikko-osaisia on helpompi houkutella yhteiskuntarauhaa heikentävään toimintaan (rikollisuus, jengiytyminen, mellakointi ja jopa terrorismi). Tämä ilmiö ei onneksi ole kovin voimakas Suomessa, mutta sitä ei missään tapauksessa saa päästää voimistumaan. Tasaisempi kokonaisvarallisuuden jakautuminen on tae siitä, että useampi kokee olevansa tärkeä osa yhteiskuntaa. Itse näen asian siten, että on hyvin toimeentulevan oma etu, että hän jakaa omastaan heikompiosaiselle ja pitää näin yhteiskuntarauhaa yllä.

Mutta miten varallisuuden kasautumista voitaisiin vähentää? Suomessa 2000-luvulla toteutetut perintöveron kevennykset ja varallisuusveron poistaminen ovat osaltaan voimistaneet varallisuuden kasautumista. Perintöveron keventäminen on ollut tervetullut asia erityisesti yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa, joten perintöveron kevennyksillä on aidosti autettu suomalaisen työn jatkuvuutta. Ja kokonaan poistettua varallisuusveroa pidettiin epäoikeudenmukaisena, koska se ei kohdellut kaikkia varallisuusmuotoja tasapuolisesti.

Mutta jotain pitäisi tilalle keksiä. Myönnän rehellisesti, että en osaa sanoa, miten tätä ongelmaa pitäisi ratkaista. Eikä minun vaaliehdokkaana mielestäni kannatakaan ottaa tähän voimakasta kantaa. Vain verotuksen asiantuntijoiden tekemien selvitysten pohjalta olisi järkevää ottaa kantaa tähän asiaan. Ja nyt palaamme edellisessä päivityksessä kirjoittamaani verotuksen arvopohjaan. Jokainen vallassa oleva em. asiantuntijaselvitysten lukija tekisi niistä omat johtopäätöksensä omien arvojensa pohjalta ja muuttaisi verotusta haluamaansa suuntaan. Päättäjänä minä ohjaisin sitä siihen suuntaan, että varallisuuden kasautuminen yhä harvempien käsiin saataisiin Suomessa vähintäänkin hidastumaan.

Ajatuksenani ei ole käydä verottamaan jokaista keskiluokkaista kansalaista hänen omaisuudestaan vaan siirtää verotuksen painopistettä sinne, missä omaisuutta ja varallisuutta on selkeästi ylimäärin oman tarpeen. Ja kuten aiemmin totesin, työtä tekemällä tämä maa nousee tai kaatuu, joten työn verotusta pitäisi saada alemmaksi. Tämä olisi mahdollista, jos valtio pystyisi keräämään osan tuloistaan varallisuutta verottamalla.

 

Leave a Reply