Kuntavaalit 2017

Koulujen heikentynyt työrauha

HS: ”Tyttäreni koulu pyörii häiriköiden ehdoilla – kohta luokassa on yli 20 häiriintynyttä lasta”

Tilanteelle on viimeinkin alettava tekemään jotain. Hyvän käytöksen vaaliminen ja vaatiminen pitää nostaa voimakkaammin esille yhteiskunnassamme. Työrauhaa häiritsevät on pystyttävä helpommin siirtämään toiseen tilaan. Jos oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu (eli ketään ei poisteta luokasta) vähentää JOKAISEN oppilaan oppimismahdollisuuksia, niin tämä ei ole kestävä ratkaisu. Ja näin helposti tapahtuu. Ne jotka olisivat kyvykkäitä ja halukkaita osallistumaan opetukseen, eivät sitä saa työrauhaongelmien takia. Ja ne jotka eivät ole kyvykkäitä/halukkaita, eivät sitä myöskään saa, koska heidän energia ja huomionsa suuntautuvat vääriin asioihin. He tarvitsisivat ensin ja enemmän elämänohjauksen / itsesäätelyn hallinnan opetusta. Tämä vaatisi lisää erityisopettajia ja erillisiä pienryhmiä.

 

Leave a Reply